Kategorier
Tips

Motivation – en framgångsfaktor

Motivation bygger på beslutsamhet att uppnå något. Utan motivation i livet är det svårt att sträva efter framgång och uppnå lycka.

Enligt Dr. Anders Ericssons forskning är motivation den viktigaste faktorn för framgång.

Enkelt uttryckt fann Dr. Ericsson att experter inom många samhällsskikt, vare sig sport, musik, schack, dans eller affärer, hade lagt ner flest timmar på sitt hantverk. Han myntade frasen ”Det tar tio år och 10 000 timmar att bli expert.”

Annan forskning har visat att ju längre någon är i en karriär, desto mindre medfödd förmåga (dvs. intelligens) behövs och desto viktigare blir motivationen. Med andra ord, de mest framgångsrika människorna fortsätter att koppla bort längre än andra.

Vad är motivation?

Motivation är den process som initierar, styr och upprätthåller målinriktade beteenden. Det är det som får dig att agera, oavsett om det är att få ett glas vatten för att minska törsten eller läsa en bok för att få kunskap. Motivation handlar om vår interna önskan att åstadkomma något som är viktigt för oss. Denna önskan får oss att agera. Motivation handlar om ett ouppfylldt behov som vi vill tillfredsställa; det handlar om ett mål som vi vill uppnå.

Vad motiverar dig?

Positivitet är det bästa sättet att motivera sig själv eller någon annan. Alla är motiverade, men inte alltid av samma skäl. Det är viktigt att känna igen och förstå skillnader i motivationer så att vi inte automatiskt antar att bara för att en person inte verkar motiverad av en sak, är de inte motiverade av någonting. Olika människor har olika saker som motiverar dem.

Kategorier
Tips

Den smarta vägen till framgång

Att tro på sig själv och sina egna förmågor eller din förmåga att förbättra dina förmågor är vägen till framgång. 

Framgång betyder olika saker för olika människor. För många är det att vara fri och ekonomisk oberoende. För andra kan framgång vara att ha ett jobb som är roligt och betalar räkningarna. Någon gång i våra liv kommer vi att ifrågasätta om vi har lyckats. Men vad är framgång och kan man verkligen nå dit utan att veta vad man strävar efter?

Det är viktigt att man inte jämför sig med andra eftersom det inte är så framgång ser ut. Du kan vara en miljonär men ändå väldigt olycklig.

Ändra ditt mindset för att nå framgång

Det som ofta håller oss tillbaka på vägen till framgång har ofta ingenting att göra med kompetens eller ekonomi. Det som håller oss tillbaka har att göra med vårt tankesätt. Hur du tänker avgör till stor del din framtid.

  • Dra lärdom av dina misstag
  • Älska resan mot målet
  • Ta vara på alla möjligheter

Fråga efter hjälp

Vägen till framgång är inte tänkt att vara ensam. Känn ingen skam i att erkänna att du behöver hjälp.

Lär dig delegera

Omge dig med människor du litar på och de som kan arbeta självständigt. Richard Branson sa en gång:

”Konsten att delegera är en av de viktigaste färdigheter som alla företagare måste behärska.


De som är mest framgångsrika har en sak gemensamt: De vet sina styrkor och svagheter.

Var inte rädd för att begå misstag på din resa att nå framgång

Ingen gillar att misslyckas. Men om vi aldrig upplevt motgångar skulle vi inte uppskatta våra framgångar. Var inte rädd för att begå misstag utan se det som motivation. Sanningen är att du kommer att misslyckas många gånger. Så omfamna dina misstag, äg dem. Men ännu viktigare, lär dig av dem.

Ge aldrig upp

Om du verkligen vill bli framgångsrik måste du vara benhård i din strävan. Fira varje vinst. De har alla betydelse. Vägen till framgång är banad med misslyckande. Du kommer att uppleva motgångar och det är helt normalt. Om det skulle vara lätt skulle alla vara framgångsrika.